Masters of B2B Marketing 2023

Výsledky

Ocenění za kvalitně realizovaný B2B projekt:

B2Base pro Seyfor
Efektivní kampaň
Fraternity
Sládci v Akci
Kreativní kampaň
We Digital
Magazín Pro
Brand projekt
Proficio
T-Business & Proboston Creative
Brand projekt
T-Business & Proboston Creative

Slavnostní vyhlášení

Slavnostní vyhlášení a předání ocenění se uskutečnilo v  rámci odpoledního programu B2B konference v Praze 22. 11. 2023.

Zasedání poroty

Odborná porota Masters of B2B Marketing 2023 – 2. kolo hodnocení, Praha 10. 11. 2023

Rokování poroty proběhlo dle přesně stanovených metrik hodnocení. Rokování bylo profesionální, objektivní a nestranné.

Na jednání porota jednomyslně rozhodla o projektech, které budou nominovány na shortlist soutěže a které budou mít jako vůbec první příležitost úchazet se o titul Maters of B2B Marketing.