O vašem úspěchu se bude mluvit. Krátce o B2B konferenci, kde budou představeni vítězové

Lepší příležitost pro oznámení výsledků Masters of B2B Marketing si ani nelze přát. Slavnostní ceremonie proběhne během B2B konference, největší události věnované tomuto marketingovému odvětví v České republice.

Teprve loni se český B2B marketing dočkal své první oficiální B2B konference. Tomuto projektu vdechli život dva významní popularizátoři B2B v Česku: Lukáš Smelík a Lucie Zaki. Sestavili dohromady program, který stál za to. Na pódiu se během celodenní konference vystřídalo množství zajímavých hostů a nechyběla ani velká osobnost ze zahraničí. Díky kontaktům Pavla Marka, ředitele agentury Marco patřící do mezinárodní sítě BBN, se dostavil Richard Parsons. Parsons, spoluzakladatel významné B2B reklamní agentury True, která je rovněž členem BBN, přednesl příspěvek o 5 klíčových principech růstu v B2B. Jeho prezentace sklidila zasloužený ohlas. Zároveň ukázala všem zúčastněným, jak se na B2B marketing nahlíží ve Velké Británii – jako na v dnešní době již plnohodnotný marketingový oddíl, kde lze budovat kampaně stejně kreativní, zábavné a ambiciózní, jako je tomu již dlouho v sektoru B2C.

Letošní B2B konference bude zpestřena o další revoluční krok: vyhlášení cen Masters of B2B marketing. I v tomto kráčí špičky českého B2B marketingu ve šlépějích svých zahraničních kolegů. Podobně zaměřených soutěží existuje ve světě celá řada. Ta nejznámější, B2B Marketing Awards, se v Británii koná již řadu let. Letošní ceny budou vyhlášeny shodou okolností jen 7 dní před českými Masters of B2B Marketing, tedy 15. 11. 2023. Dějištěm bude londýnské Old Billingsgate.

Vítězové českých Masters of B2B Marketing mají jistotu, že jejich úspěch rozhodně nezapadne. Jednak budou jednou pro vždy známi jako první z (doufejme) dlouhé řady oceněných. A navíc si odměnu za svou svědomitou práci vyzvednou před zraky více než 300 marketingových odborníků. B2B konference je platformou určenou pro inspiraci a setkávání lidí z B2B marketingu a obchodu. Úspěšní marketéři, kteří se na tomto místě dočkají zvláštního uznání za svoji práci, si tak udělají nejlepší možnou reklamu. Naváží zde řadu nových cenných kontaktů a budou se moci těšit na příležitosti pro další zajímavé projekty.

22. listopadu 2023 se bude v Praze v Konferenčním centru City psát historie. U toho nemůžete chybět.