T-Business & Proboston Creative

Agentura/organizace: T-Business & Proboston Creative
Datum realizace: 09/2023 – 10/2023
Klient: T-Business – B2B divize společnosti T-Mobile
Kategorie:

Představení projektu

V září 2023 odstartovala brandová kampaň divize T-Business ze společnosti T-Mobile, jejímž cílem bylo představit T-Business jako nejlepšího partnera českých firem na cestě k digitální transformaci.

Hned v počátcích přitom kampaň musela překonat velké překážky. Firemní ICT řešení jsou obecně velmi komplexní, a ne snadno popsatelná.

Navíc potenciální zákazníci na začátku roku 2023 téměř netušili, že T-Mobile není jen mobilní operátor, ale že pod hlavičkou divize T-Business nabízí ICT produkty.

T-Business marketingový tým se této výzvy nezlekl a pustil se s obrovskou energií do práce. Přizvali si k tomu svou dvorní strategicko-kreativní agenturu – Proboston Creative.

Výsledky všem vyrazily dech a nadmíru předčily naše společná očekávání.

Zvolená taktika/přístup

VÝCHOZÍ SITUACE:
V rámci zvolené komunikační strategie kampaně hrál velkou roli faktor času. Česká republika je dlouhodobě pod extrémním tlakem vlivem konkurence ze zahraničí, situace na lokálním trhu práce i působením externích faktorů, jako jsou například současné válečné konflikty. Pokud budou české firmy digitalizaci odkládat, nemají šanci přežít. To je silný hlas, který zaznívá od nejvýznamnějších hráčů v českém businessu.

JAK JSME SE K TOMU POSTAVILI:
V rámci první fáze kampaně bylo tedy klíčové předat potenciálním klientům jasné sdělení – s digitální transformací nemohou otálet a T-Business je pro ně na této cestě tím správným partnerem, který je nejen celou transformací provede, ale také ji doručí.

Ve druhé navazující fázi kampaně šlo o srozumitelné přiblížení reálných benefitů, které T-Business českým firmám nabízí v oblasti digitální transformace, průmyslu 4.0 nebo kybernetické bezpečnosti.

V RÁMCI KOMUNIKAČNÍ TAKTIKY BYLO STĚŽEJNÍ:
• Navázat na dlouhodobou strategii T-Business divize, která vznikla v prvních měsících roku 2023. Jen to mohlo zaručit, že kampaň nebude mít jen krátkodobý efekt, ale maximalizuje businessový potenciál i do budoucna.
• Jasně nastavit efektivní KPIs, aby mohla být kampaň měřitelná a průběžně optimalizovatelná.
• Kampaň průběžně pečlivě vyhodnocovat a okamžitě tlumit neefektivní taktiky a posilovat kanály nesoucí nejlepší výsledky.
• Vytvořit persony v rámci zvolených komunikačních segmentů, které nám umožnily rozvrhnout jak, co, komu a kdy komunikovat.
• Personalizovat kampaňové sdělení, neboť jiné informace potřebuje slyšet klíčový decission maker, jiné budget holder a úplně jiný detail zajímá technického specialistu.
• Hluboce propojit interní i agenturní marketingový tým s produktem a salesem, aby komunikační sdělení nebylo jen prázdným reklamním pozlátkem.
• Vytvořit a spustit web, který bude umět nabídnout odpovědi i konverzní cesty různým typům person od CEO až po vysoce technické odborníky.
• Nastavit automatizace kampaní, sběru leadů a jejich vyhodnocení s cílem maximální produktové personalizace.
• Maximálně vyladit konverzní procesu od vyvolání zájmu, přes lead až po zahájení spolupráce.
• Nebát se! Testovat, zkoušet a hledat nejvhodnější komunikační cesty, protože i „fuckupy“ nás posouvají správným směrem, když si z nich vezmeme ponaučení.

Hodnocení efektivity

Klíčovým prvek úspěchu B2B kampaně bývá nalezení ideálního poměru mezi cílením na ty správné uživatele a efektivitou mediální investice.

Převážná část naší kampaně se tak odehrála v online prostoru, který nám umožňoval cílit a optimalizovat.

Část sdělení se ale týkala i obecnějších témat digitální transformace Česka, proto jsme využili i masovější kanály, které pro obvyklé B2B kampaně nejsou typické.

Hlavním kritériem úspěšnosti kampaně byla relevantní návštěvnost webových stránek www.t-business.cz z kampaňové komunikace s konverzí do business potenciálu. Nový web, na jehož kompletní přípravu včetně grafiky a textů jsme měli jen 3 měsíce, navštívilo od spuštění kampaně více než 150 000 unikátních 2B2 uživatelů. Tím jsme překonali očekávání klienta o 350 %. Uživatelé navíc obsahem stránek procházejí a na web se opakovaně vracejí.

Největší podíl uživatelů přicházel z displejové části kampaně. Tam jsme využili možnost cílení podle zájmů v rámci obsahových sítí v kombinaci s dobře nastaveným algoritmem v rámci programatického nákupu a dosáhli jsme míry prokliku 0,91 %. To je výrazně výše, než je obvyklý benchmark bannerového CTR (například pro obsahovou síť bylo průměrné CTR v roce 2021 0,36 % a pro B2B komunikaci to by bylo ještě nižší).

Úspěšně jsme využili i videoformát na YouTube. Kromě velmi vysokého počtu shlédnutí byl velmi pozitivní parametr zhlédnutí videa – 40 % uživatelů video sledovalo až do konce.

Sociální sítě byly důležitým pilířem naší kampaně, protože nám umožňovaly téma digitální transformace a ICT řešení lépe rozpracovat a propojit tak s vhodným edukačním obsahem v rámci organických postů.

Pohráli jsme si s kombinací cílení a zásahu různých segmentů a publik, a byl to jeden z nejefektivnějších kanálů s vysokou mírou konverze na náš web. V rámci kampaně na sítích META a LinkedIn se nám podařilo oslovit 980 000 uživatelů se zájmem o ICT a technologie.

Část kampaně pokrývající obecnější témata o digitální transformaci se opírala především o podcasty a rozhovory s T-Business odborníky v rámci ekonomicko-zpravodajských a technologických médií.

Podobně širší zásah měla i kampaň v Českém rozhlase a televizní spoty v rámci televize Prima.

Popis úspěchů aktivity z pohledu přihlašovatele a klienta

Klient celou kampaň hodnotí jako velmi úspěšnou, vysoce překračující stanovená KPI.

Jelikož se ale jedná o B2B sektor, mediální kampaní práce nekončí, ale velká část je teprve před námi.

Nesoustředili jsme se tedy jen na mediální komunikaci, ale i na vyladění veškerých produktových materiálů, optimalizaci konverzní cesty a zpracování leadů.

Nyní je před námi velký úkol, kdy musíme spolu s klientem a jeho obchodníky vyvolanou pozornost potenciálních klientů co nejvíce vytěžit a postupně ji měnit v reálný business.

Odkaz na přílohy ke stažení