Magazín Pro

Agentura/organizace: Proficio
Datum realizace: 12/2022 – doposud (pravidelná tvorba)
Klient: Proficio
Kategorie:

Představení projektu

Proč právě Pro
Pro je hlasem odborníků na marketing, byznys a data. Jeho cílem je vytvářet prostředí marketing-driven společností a jednou provždy posadit marketingové ředitele ke stolu, u kterého se řeší firemní strategie. Právě oni v rozhodujících okamžicích zastupují hlas zákazníků. Proto chceme jim i výkonným ředitelům dodat vhled do role marketingu ve všech oblastech řízení společnosti a budování značky.

Dobrý marketér rozumí zákazníkům a jejich potřebám. Dokáže se podílet na designu produktu nebo služby a dobře komunikovat propozici společnosti. Tak proč se stále jeho role spojuje jen s push reklamní komunikací? Marketing je core kompetence společnosti a přitom ho takto málokdo vnímá.

Naší dlouhodobou prací a edukací klientů se snažíme takový náhled na fungování marketingu změnit. Ale chtěli jsme jít o krok dál. Na přelomu roku 2022 jsme se proto rozhodli začít vydávat vlastní magazín. Ten do hlavní role staví jak společnosti, které roli marketingu nepodceňují, tak marketéry, kteří dokážou nabídnout přesah daleko za rámec zažitých taktik.

Kdo je naše cílová skupina
Naší primární cílovou skupinou jsou CEO’s a CMO’s. Pevně však věříme, že magazín bude hodnotným čtením i pro marketingové specialisty nebo odborníky na data a BI.

Zvolená taktika/přístup

Jak jsme k projektu přistoupili
Nechtěli jsme vydávat další informační plátek, který by představoval novinky ze všech koutů oboru. Neměli jsme zájem ani o čistou propagaci naší skupiny. Přestože je magazín Pro snadno propojitelný se značkou Proficio, nejedná se nutně o naše PR. Nebojíme se dávat prostor konkurenci a firmám, které nejsou naším klientem. Chtěli jsme jít nad rámec standardních firemních magazínů a v maximální míře se pokusit o nezávislost.

Jak jsme řešili kreativu a vizuál
Od začátku magazínu jsme chápali, že pro takový projekt potřebujeme dostatečně silné partnery oplývající odpovídající expertizou, abychom vše zvládli dodat v kvalitě, jakou jsme si slibovali. Spojili jsme proto síly se zkušeným redakčním týmem Fenek PR, který zaštiťoval oslovování respondentů a tvorbu obsahu. Zároveň jsme využili také našeho DTP Vojtěcha Lungu, specialistu s více než dvaceti lety zkušeností. Protože projekt ještě v říjnu v podstatě existoval jen v rovině zbožných přání, do konce roku jsme absolvovali několik workshopů, při kterých jsme nastavili koncepci celého magazínu – od struktury až po tonalitu.
Jaké jsme si zvolili cíle
Naše cíle proto nejsou prvoplánově komerční – chceme edukovat cílovou skupinu CEO´s a CMO´s a představit jim nepostradatelnou roli marketingu v rámci jejich businessu. Nemůžeme proto úplně vyhodnocovat návratnost projektu čistě na úrovni počtu platících čtenářů – oficiálně jsme předplatné pustili až v říjnu po neustále se zvyšujícím zájmu o tištěnou verzi.
Jak jsme výsledný magazín propagovali
Magazín a jeho uvedení jsme cyklicky propagovali napříč našimi marketingovými kanály (SoMe, e-mailing, PPC kampaně) a také skrz brand ambasadory.

Magazín jsme dávali v tištěné podobě dali k dispozici zdarma na vybraných marketingových eventech (COE 2023, Reshoper, Digifest 2023 a invite-only proTalk a také Digisemestru), díky čemuž jsme také nasbírali relevantní e-mailingovou databázi na základě QR kódu obsaženém na zadní straně.

Hodnocení efektivity

Kolik nás Pro stálo
Vstupní náklad na první číslo byl v rovině půl milionu korun vč. interních hodin a vstupních workshopů a tisku.

U druhého čísla se nám podařilo rozpočet výrazně utlumit už jen z důvodu optimalizace výroby a absence vstupních workshopů o více jak 100 000 Kč.
Jak rychle jsme ho zvládli realizovat
První číslo se nám se začátkem prací v prosinci 2022 podařilo realizovat za necelé tři měsíce s uvedením na COE 2023 22. února 2023.

Práce na druhém čísle po dané zkušenosti tak začaly již v březnu 2023 s tím, že jsme ho uvedli na pražském proTalku 26. září 2023 – za nižší výrobní cenu a zároveň ve výrazně lákavější vizuální podobě.

Popis úspěchů aktivity z pohledu přihlašovatele a klienta

Úspěchu s prvním číslem máme na kontě vícero, v první řadě se nám podařilo získat hned dvě ocenění (2. místo v kategorii B2B Magazín na Fénix Content Marketing Awards, dále pak 3. místo v kategorii Externí tištěný časopis a noviny). Taktéž nominace na shortlist na WebTop100 2023 v kategorii Firemní komunikace).

Nalijme si však čistého vína, ještě větší radost nám dělá klíčová role magazínu v rámci akvizice nových klientů, kdy ho používáme jako velmi úspěšný magnet s prokazatelným pozitivním vlivem na úspěšné uzavření spolupráce u celé řady našich nových klientů včetně tří poptávek přímo na tvorbu B2B magazínu.

V praxi tak jsme v situaci, kdy jsme kompletní tištěný náklad prvního čísla (1500 ks) rozeslali nebo předali jak v rámci eventů (COE 2023, Reshoper, Digifest 2023 a invite-only proTalk a také Digisemestru), tak obchodních schůzek.

Druhé číslo jsme v tuto chvíli taktéž předávali studentům na Digisemestru a představili jsme jej na našem novém formátu marketingově-businessových meet-upů proTalks.

Z hlediska zpětné vazby jsme v podstatě od začátku měli čistě pozitivní až na připomínky k vazbě a papíru prvního čísla. V druhém čísle jsme proto jak navýšili gramáž papíru, tak upravili vazbu spolu s rozšířením magazínu o 8 stran.

Odkaz na přílohy ke stažení